کلیدواژه‌ها = مدیریت دانش
کاربست تکنیک خوشه‌بندی در واکاوی وضعیت مدیریت دانش در دانشگاه گلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1403

10.22034/jkm.2024.235791.1697

محمد علی سیاه سرانی کجوری؛ محمودرضا چراغعلی


طراحی الگوی مدیریت تجارب مبتنی بر بیانات امام خامنه‌ای مدظله‌العالی

دوره 7، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 19-52

سید عبدالله صالح‌ نژاد؛ محمدحسین شادمان فر


ارائه مدل ممیزی دانش برای استارتاپ های ایرانی

دوره 7، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 81-128

قاسم اسلامی؛ محمد مهرآئین؛ محمد فدائی خوراسگانی


طراحی سناریوهای استفاده از زنجیره های بلوکی دانشی در زنجیره تامین حلقه بسته شرکت‌های دانش بنیان (مورد مطالعه: پارک علم و فناوری یزد)

دوره 6، شماره 4، دی 1402، صفحه 181-216

پوریا مالکی نژاد؛ سید حیدر میرفخرالدینی؛ علی مروتی شریف آبادی؛ سید محمود زنجیرچی


نقش تفکر انتقادی در فرایند مدیریت دانش

دوره 6، شماره 2، تیر 1402، صفحه 11-19

روح الله تولایی


الگو سازی بعد دانشی در نظام نوآوری با رویکرد فراترکیب و دیماتل خاکستری

دوره 6، شماره 2، تیر 1402، صفحه 183-241

محمدحسن کامفیروزی؛ یاسر قاسمی نژاد؛ علی طاهری؛ محسن میری؛ حسین بازرگانی


تعامل بین انسان و هوش مصنوعی در مدیریت دانش

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 11-21

روح الله تولایی


بکارگیری نظریه طراحی سازوکار برای پیاده سازی پیامد مطلوب مدیریت دانش در سازمان های تحقیقاتی

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 107-140

امیدعلی پارسا؛ غلامرضا عسکری؛ ابراهیم پازکی نژاد


طراحی الگوی عوامل تأثیرگذار در ایجاد راهبرد مدیریت دانش (نمونه پژوهش: شرکت‌های فناور قطعات خودرو در ایران)

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 141-191

شهرزاد به آیین فرد؛ صابر خندان علمداری؛ ندا فرحبخش


مدل‌سازی ساختاری تفسیری توسعه نقشه دانش سازمانی

دوره 5، شماره 4، دی 1401، صفحه 45-11

پیام حقیقی بروجنی؛ روح الله تولایی


استخراج الگوی بازدارنده ها و تسهیل‌گرهای اشتراک دانش با استفاده از روش فراترکیب

دوره 5، شماره 3، مهر 1401، صفحه 111-150

محمدحسین شادمان فر؛ محمدحسین علیپور؛ فواد مکوندی


الگوی مدیریت دانش در شبکه خط مشی گذاری حوزه انرژی کشور

دوره 5، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 11-48

داراب احمدوند؛ وجه‌الله قربانی‌زاده؛ سید مهدی الوانی؛ داود حسین پور


ارائه مدلی برای هوشمندسازی کسب‌وکارها (موردمطالعه: صنعت بیمه)

دوره 5، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 49-76

قاسم زارعی؛ ایمان قاسمی همدانی


اعتبارسنجی ایزو 30401 به عنوان مبنایی جدید در پژوهش و ارزش آفرینی مدیریت دانش

دوره 5، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 1-42

حسین هاشمی؛ سید علیقلی روشن؛ حبیب الله سالارزهی؛ نورمحمد یعقوبی