اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 738
تعداد پذیرش 135
تعداد عدم پذیرش 576

مقالات منتشر شده (از سال 1396)
تعداد دوره‌ها 7
تعداد شماره‌ها 24
تعداد مقالات 156
تعداد مشاهده مقاله 217206
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 101737
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان پذیرش 75 روز
درصد پذیرش 18 %