انتشار کتاب "مدیریت راهبردی دانش سازمانی"

انتشار کتاب "مدیریت راهبردی دانش سازمانی"

خلاصه کتاب:

مدیریت‌دانش فرآیندی است که به سازمان‌ها کمک می کند تا دانش و مهارت‌های مهم که نوعی سرمایه فکری راهبردی و حافظه سازمانی محسوب می‌شوند و به طور معمول به صورت سازماندهی شده وجود ندارند را شناسایی، انتخاب، سازماندهی و منتشر نمایند و به محل کاربرد آن برسانند و به اینگونه به سازمان یادگیرنده تبدیل شوند. بررسی ها نشان می دهد در صورت نبود راهبرد و برنامه ریزی راهبردی مشخص برای مدیریت دانش، سازمان ها علی رغم هزینه کرد در این موضوع، به نتیجه مطلوب دست پیدا نخواهند کرد. در همین راستا کتاب حاضر در قالب هفت فصل به بررسی مفاهیم، الگوها و کاربردهای مدیریت راهبردی دانش سازمانی پرداخته و موردکاوی های متعددی را ارائه نموده است.
مخاطبان این کتاب مدیران، متخصصان و مشاوران حوزه مدیریت دانش سازمانی بوده و کتاب حاضر میتواند به عنوان منبع درسی مورد استفاده اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در رشته هایی که درس مدیریت راهبردی دانش در آنها تدریس می‌شود قرار گیرد.

معرفی کتاب:

کتاب حاضر در قالب هفت فصل به بحث در خصوص مدیریت راهبردی دانش سازمانی پرداخته است. در فصل اول تلاش شده است تا مبانی فلسفی مدیریت دانش شامل مبانی معرفت شناسی، مبانی هستی شناسی و مبانی انسان شناسی مورد بحث قرار گیرد و ابعاد اصلی هرکدام از این مبانی در سطح عام علوم تبیین شود. خوانندگان کتاب پس از آشنایی با مباحث این فصل، توانایی تطبیق و ارزیابی نظریه ها و الگوهای مدیریت راهبردی دانش سازمانی که در فصل های بعدی کتاب مورد بحث قرار گرفته است را با مبانی فلسفی مدیریت دانش از دیدگاه اسلام خواهند داشت و علاوه بر امکان تولید دانش بومی، زمینه کاربردی نمودن مباحث را در شرایط بومی سازمان های ایرانی اسلامی فراهم می نماید.

در فصل دوم به بررسی برخی از دسته بندی های مختلف موجود برای راهبردهای مدیریت دانش پرداخته شده است. راهبرد های انسان گرا و سیستم گرا به عنوان یک دسته بندی پرتکرار تشریح شده و ویژگی ها و اثرات آنها بر ابعاد مختلف سازمان بررسی شده است. همچنین راهبردهای متمرکز و نامتمرکز مدیریت دانش تبیین شده اند و در ادامه به معرفی راهبرد پویای مدیریت دانش، ریشه به وجود آمدن آن، ویژگی های آن و تفاوت آن با رویکردهای قبلی پرداخته شده است. 

در فصل سوم از کتاب تلاش شده است تا چارچوب ها، مدل ها و متدولوژی های مرتبط با راهبرد مدیریت دانش معرفی شده و چگونگی کاربرد هر کدام از الگوها را در سازمان های مختلف متناسب با شرایط هر سازمان تشریح شود. در فصل چهارم نیز الگوهای مختلف راهبرد دانش در سازمان ها ارائه و چگونگی شناسایی و به کاربرد رساندن منابع دانشی سازمان تبیین شده است. در فصل پنجم تلاش شده است تا چگونگی برنامه ریزی راهبردی و تدوین سند راهبردی مدیریت دانش در سازمان ها و شرکت ها تشریح شده و تدوین نقشۀ راهبرد مدیریت دانش به منظور نشان‌دادن پیوند با راهبرد کسب‌وکار ارائه شده است.

در فصل ششم از کتاب تلاش شده است تا چگونگی پیاده سازی راهبرد مدیریت دانش تشریح شود. لذا براساس تجربیات مولفین کتاب، چالشها و ملاحظات پیاده سازی برنامه راهبردی مدیریت دانش در حوزه های مختلف معرفی شده است. سپس چگونگی ساختاردهی به توانمندهای چهارگانه مدیریت دانش شامل افراد، فرایندها، فناوری‌ها، و حاکمیت  تبیین شده است. در فصل هفتم و پایانی نیز تلاش شده است تا با تبیین نقشه راهبرد و وجوه آن در سازمان، شناختی جامع در ارزیابی راهبردی مدیریت دانش ترسیم شود. همچنین کاربرد کارت امتیازی متوازن در ارزیابی عملکرد مدیریت دانش با رویکردهای جدید مسئولیت اجتماعی مورد بحث قرار گرفته است. در پایان نیز تلاش شده است تا براساس تجربیات موجود، موانع پیاده سازی راهبرد در سازمانها و چگونگی مواجهه با آنها تبیین شود. 

مخاطبان این کتاب عبارتند از مدیران، متخصصان و مشاوران حوزه مدیریت دانش و همچنین علاقه مندان به این موضوع که می خواهند مباحث مربوطه را در سطحی پیشرفته تر دنبال کنند. این کتاب همچنین میتواند به عنوان کتاب درسی مورد استفاده دانشجویان تحصیلات تکمیلی در رشته هایی که درس مدیریت دانش در آنها تدریس میشود، مخصوصاً رشته های مدیریت فناوری اطلاعات در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی(PhD) و نیز سایر رشته هایی که این موضوع در قالب دروس مرتبط در آنها تدریس میشود مانند همه گرایش های رشته های مدیریت، مهندسی صنایع، مهندسی فناوری اطلاعات و علم  اطلاعات و دانش شناسی قرار گیرد.

در پایان از همه مدیران، اساتید، دانشجویان و پژوهشگران فرهیخته تقاضامندیم نقطه نظرات اصلاحی و تکمیلی خود را در خصوص مطالب این کتاب برای مولفین از طریق پست الکترونیک ckm@ihu.ac.ir ارسال نمایند.

دکتر روح اله تولایی (دانشیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام)

 دکتر آمنه خدیور (دانشیار دانشگاه الزهرا (سلام الله علیها)


دانلود صفحات اولیه کتاب "مدیریت راهبردی دانش سازمانی"

🌐 لینک متن کامل خبر