کلیدواژه‌ها = مدیریت دانش
طراحی الگوی استقرار مدیریت دانش در مدرسه

دوره 4، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 1-29

حمید رحیمیان؛ عباس عباسپور؛ حمیدرضا زرین


ارائه الگوی پیاده سازی مدیریت دانش در سیستم فرماندهی و کنترل

دوره 4، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 95-127

حمید حاجی ملا میرزایی؛ مسعود حفیظ کاشانی


بررسی روند تحولات «اکتساب دانش»: تحلیل علم‌سنجی پژوهش‌های ایران و جهان

دوره 4، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 1-49

محمدمیلاد احمدی؛ روح الله تولایی؛ محمّدمهدی مهتدی؛ علی طاهری


مدل جریان دانش در صنعت بانکداری

دوره 4، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 123-153

صدیقه محمداسماعیل؛ فاطمه حمیدی


بررسی تأثیر عوامل فردی بر به اشتراک‌گذاری دانش در سازمان: فرا تحلیل مطالعات ایران

دوره 3، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 1-44

عاطفه سهرابی؛ علی یزدخواستی؛ زهرا صادقی آرانی


ارائه الگوی مدیریت دانش در نظام ارزشی اسلام و مقایسه تطبیقی آن با سایر الگوهای رایج

دوره 3، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 71-100

مجید حاجی اسماعیلی؛ حمید حاجی ملا میرزایی


طراحی مدل مدیریت دانش سازمان بسیج استان آذربایجان شرقی با استفاده از نظریه داده بنیاد

دوره 3، شماره 3، آذر 1399، صفحه 33-85

حسین جهانگیری؛ علیرضا بافنده زنده؛ یعقوب علوی متین؛ سلیمان ایرانزاده


فراتحلیل پیشایندهای تسهیم دانش در سازمان‌های ایرانی

دوره 3، شماره 3، آذر 1399، صفحه 113-145

ناصر عسگری؛ مریم خلعتبری معظم؛ شمیم هاشمیان‌زاده


ارائه مدل مفهومی مدیریت دانش اجتماعی با استفاده از روش فراترکیب

دوره 3، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 51-96

علی شرفی؛ علیرضا نوروزی؛ محمدرضا اسمعیلی گیوی؛ جلیل حیدری دهوئی


مفهوم‌سازی دفاتر مدیریت دانش در مراکز رشد دانشگاهی

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 103-140

مهدی فرمانی؛ ساسان زارع؛ محمد عربی؛ محمدرضا محمدخانی


مدیریت دانش در فرماندهی انتظامی استان آذربایجان شرقی: وضعیت و موانع موجود

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 141-173

فرهاد احمدی اصل؛ ابراهیم امرانی؛ صادق ملکی آوراسین


طراحی مدل توسعه منابع انسانی صنعت گردشگری اصفهان مبتنی بر فرآیند مدیریت دانش

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 207-240

عبدالمجید محمدی؛ اکبر اعتباریان؛ رضا ابراهیم زاده دستجردی


بررسی تأثیر اجرای مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی (نمونه پژوهش: شرکت شیر پگاه)

دوره 2، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 113-151

زهرا رشید علی پور؛ منوچهر انصاری؛ سیدرضا سیدجوادین