موضوعات = مدیریت دانش
کاربست تکنیک خوشه‌بندی در واکاوی وضعیت مدیریت دانش در دانشگاه گلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1403

10.22034/jkm.2024.235791.1697

محمد علی سیاه سرانی کجوری؛ محمودرضا چراغعلی


طراحی الگوی حکمرانی دانش بنیان در دستگاه‌های اجرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1403

10.22034/jkm.2024.236647.1709

سیده صدف وشکائی نژاد؛ محمد دوستار؛ اسماعیل ملک اخلاق؛ کیخسرو یاکیده


الگوهای ذهنی اشتراک‌گذاری دانش در کارکنان نسل Z در یک مرکز آموزشی – پژوهشی دفاعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1403

10.22034/jkm.2024.236680.1711

حسین وحیدی؛ زهرا دانش؛ صادق شهبازی


طراحی الگوی مدیریت تجارب مبتنی بر بیانات امام خامنه‌ای مدظله‌العالی

دوره 7، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 19-52

سید عبدالله صالح‌ نژاد؛ محمدحسین شادمان فر


ارائه مدل ممیزی دانش برای استارتاپ های ایرانی

دوره 7، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 81-128

قاسم اسلامی؛ محمد مهرآئین؛ محمد فدائی خوراسگانی


ارائه الگوی مدیریت دانش اقناعی مشتریان با روش TISM فازی

دوره 7، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 129-156

سعید میر؛ آرش نظامی


مرور سیستماتیک تاثیر سبک‌های رهبری بر پنهان‌سازی دانش: رویکرد فراتحلیل

دوره 6، شماره 4، دی 1402، صفحه 49-78

مریم دانشور؛ فاطمه کریمی جعفری؛ فاطمه صابری


ارائه مدل مفهومی ابعاد و مؤلفه‌های حکمرانی دانش سازمانی بر اساس رویکرد سیستمی

دوره 6، شماره 4، دی 1402، صفحه 79-112

یاسر فیض اللهی؛ علیرضا نوروزی؛ مهران کشتکار هرانکی


مدلسازی توسعه ظرفیت جذب دانش در شتاب‌دهنده‌های استارتاپ با رویکرد ساختاری-تفسیری

دوره 6، شماره 4، دی 1402، صفحه 113-150

زینب بحرینی؛ علیرضا رشیدی؛ محمدجواد جمشیدی؛ مهدی حسین پور


طراحی سناریوهای استفاده از زنجیره های بلوکی دانشی در زنجیره تامین حلقه بسته شرکت‌های دانش بنیان (مورد مطالعه: پارک علم و فناوری یزد)

دوره 6، شماره 4، دی 1402، صفحه 181-216

پوریا مالکی نژاد؛ سید حیدر میرفخرالدینی؛ علی مروتی شریف آبادی؛ سید محمود زنجیرچی


بررسی تاثیر رهبری دانش محور بر توسعه منابع انسانی با نقش میانجی رفتارهای کاری نوآورانه

دوره 6، شماره 3، مهر 1402، صفحه 21-48

محسن عارف نژاد؛ رضوان منتی؛ سیده مریم موسوی


نقش تفکر انتقادی در فرایند مدیریت دانش

دوره 6، شماره 2، تیر 1402، صفحه 11-19

روح الله تولایی