کلیدواژه‌ها = دانش
الگوهای ذهنی اشتراک‌گذاری دانش در کارکنان نسل Z در یک مرکز آموزشی – پژوهشی دفاعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1403

10.22034/jkm.2024.236680.1711

حسین وحیدی؛ زهرا دانش؛ صادق شهبازی


مدل‌سازی ساختاری تفسیری توسعه نقشه دانش سازمانی

دوره 5، شماره 4، دی 1401، صفحه 45-11

پیام حقیقی بروجنی؛ روح الله تولایی


ارائه الگوی پیاده سازی مدیریت دانش در سیستم فرماندهی و کنترل

دوره 4، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 95-127

حمید حاجی ملا میرزایی؛ مسعود حفیظ کاشانی


بررسی تأثیر عوامل فردی بر به اشتراک‌گذاری دانش در سازمان: فرا تحلیل مطالعات ایران

دوره 3، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 1-44

عاطفه سهرابی؛ علی یزدخواستی؛ زهرا صادقی آرانی


فراتحلیل پیشایندهای تسهیم دانش در سازمان‌های ایرانی

دوره 3، شماره 3، آذر 1399، صفحه 113-145

ناصر عسگری؛ مریم خلعتبری معظم؛ شمیم هاشمیان‌زاده


ارائه مدل مفهومی مدیریت دانش اجتماعی با استفاده از روش فراترکیب

دوره 3، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 51-96

علی شرفی؛ علیرضا نوروزی؛ محمدرضا اسمعیلی گیوی؛ جلیل حیدری دهوئی


ارایه چارچوب حکمرانی دانش در قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص)

دوره 2، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 11-43

جواد زارع پور؛ شهرام علیاری؛ جعفر محمودی


تحلیل رابطه کانونی تسهیم دانش با یادگیری سازمانی (نمونه پژوهش: مدارس ناحیه دو شهر همدان)

دوره 2، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 45-74

سیروس قنبری؛ افشین افضلی؛ اسماعیل رحمانی