ارایه چارچوب حکمرانی دانش در قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه جامع امام‌حسین (ع)، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه جامع امام‌حسین (ع)، تهران، ایران

3 استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

چکیده

با توجه به اهمیت پیاده­سازی حکمرانی دانش در سازمانهای پروژه محور در سالهای اخیر، شناسایی عوامل مؤثر بر ایجاد حکمرانی دانش در سازمانهای پروژه محور به منظور کمک به این سازمانها برای جلوگیری از خروج دانش کسب شده در طول طرحهای انجام شده با توجه به چالش­های موجود در فضای کسب و کار امروزی، امری ضروری است. هدف این مقاله، ارائه چارچوب حکمرانی دانش در قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) به عنوان سازمانی پروژه­محور است که بازوی اجرایی و کلیدی کشور در عرصه­های مختلف اجرای طرحهای عمرانی و سازندگی قلمداد می­شود. این تحقیق از نوع کاربردی و توسعه­ای و روش آن کیفی از نوع تحلیل محتوای کیفی است. جامعه آماری این تحقیق در بخش کیفی شامل تمام مقالات در زمینه حکمرانی دانش از پایگاه­های داده معتبر بین­المللی و در بخش مصاحبه تمام مدیران و خبرگان فعال در قرارگاه و هلدینگ­های تخصصی تابع است که در بخش مقالات از روش نمونه­گیری نظری و در بخش میدانی از مصاحبه با خبرگان مبتنی بر روش نمونه­گیری هدفمند انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که در نهایت شش  عنوان به همراه 36 زیرمقوله در سه عامل بر اساس محتوا و اشتراکات دسته­بندی شد که عوامل الزام­آور شامل اسناد بالادستی، بدنه تصمیمگیری، عوامل بسترساز شامل ساختار سازمانی، ارتباطات سازمانی و عوامل تسهیلگر شامل فرایندهای کلیدی و روشها است که در نهایت به شکل­گیری چارچوب حکمرانی دانش در قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) منجر شد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Framework for Knowledge Governance in Khatam Al-anbia Construction Site

نویسندگان [English]

  • Javad Zarepour 1
  • Shahram Aliari 2
  • J’afar Mahmoodi 3
1 PhD candidate at the Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Imam Hussein Comprehensive University
2 Assistant professor at the Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Imam Hussein Comprehensive University
3 Assistant professor at the Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Imam Hussein Comprehensive University
چکیده [English]

Given the importance of knowledge governance in project-oriented organizations in recent years, the identification factors influencing the creation of this kind of organizations seems vitally important to help them prevent the outflow of the obtained knowledge in today’s business challenge. This research is intended to propose a knowledge governance framework for Khatam Al-Anbia construction site, a project-oriented organization which is considered a key executive institution for the country in the implementation of various fields of projects construction. This is an applied developmental research following qualitative method through qualitative content analysis. The statistical population of this qualitative research includes all papers on knowledge management from internationally valid databases, as well as interviews with all managers and experts active in specialized sites and holdings. Theoretical sampling method was employed in the review of papers, and interviews were conducted with experts on the basis of purposeful sampling. The results revealed that there are six main categories containing 36 subcategories, which were ultimately categorized into three main factors according to content and shared features. They included high level documents, decision making body, grounding factors containing organizational structure and organizational relationship, and facilitators containing key factors and methods. Ultimately, they led to the formation of the knowledge governance framework of Khatam Al-Anbia construction site.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge
  • Khatam Al-Anbia site
  • local knowledge governance model
  • knowledge and project-oriented organizations
  • knowledge-based management
افرازه، عباس (۱۳۸۴). مدیریت دانش: مفاهیم، الگو­ها، اندازه­گیری و اجرای. تهران: انتشارات دانشگاه امیرکبیر.
الوانی، مهدی؛ دانایی­فرد، حسن (1396). نظریه سازمان: ساختار و طرح سازمانی. تهران: انتشارات صفار.
انواری­رستمی، علی­اصغر؛ شهابی، بهنام (1388). مدیریت دانش و سازمان یادگیرنده: تحلیلی بر نقش مستندسازی دانش و تجربه. فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت فناوری اطلاعات. 3: 2-18.
برزین­پور، فرناز؛ صبور، آناهیتا؛ جعفری، مصطفی (۱۳۹۲). طراحی الگوی مفهومی لایه­های دانش در سازمانهای پروژه محور. چهارمین کنفرانس مدیریت پروژه.
پروست، گیلبرت؛ روب.­استفان، رومهارت.کای (1385). مدیریتدانش. ترجمه علی حسینی­خواه. تهران: نشر یسطرون.
پرهیزگار، مهدی (1391). شناسایی و اولویت­بندی عوامل موفقیت مدیریت دانش در سازمانهای پروژه محور (مطالعه موردی: شرکت مپنا). پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور تهران.
پروبست­گیلبرت، روب­استفان، رومهارت کای. (1385). مدیریت دانش. ترجمه علی حسینی­خواه. تهران: انتشارات یسطرون.
جعفری، محمد؛ اخوان، پیمان (1390). مدیریت دانش: نگاهی جامع بر ابزارها و تکنیک­ها. تهران: انتشارات رسا.
جمالی، محمد (1396). حکمرانی پروژه: تعاریف، مفاهیم و کاربرد آن در فناوری اطلاعات. کنفرانس مدیریت پروژه.
رنجبر، افسانه (۱۳۹۵). شناسایی نقش ساز و کارهای حکمرانی دانش در سازمانهای پروژه‌محور. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت.
زرآبادی­پور، ساسان؛ زرگرپور، حمید (1386). بررسی تجارب حاصل از تأخیرات یک پروژه ملی با استفاده از مدیریت دانش. کنفرانس ملی مدیریت دانش. تهران.
شفعیا، محمد؛ متولیان، علی (۱۳۸۷). ارائه یک چارچوب مفهومی برای شناسایی و کسب دانش پروژه­ها در سازمانهای پروژه­محور. چهارمین کنفرانس بین­المللی مدیریت پروژه. تهران.
علیزاده، نسرین؛ نعمتی، حسن­علی (۱۳۹۲). حاکمیت دانش: چیستی، چگونگی و چرایی؟. ششمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت دانش.
قره­باغی، مهدی (1391). حاکمیت دانش در سازمانهای پروژه­محور. دو ماهنامه الکترونیکی دانش و کاربرد مدیریت پروژه.
کرسول، جان­دبلیو (1396). رویکردهای کیفی، کمّی و ترکیبی. ترجمه علیرضا کیامنش. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی علامه طباطبایی.
کامپنهود، لوک­وان؛ کیوی، ریموند (1386). روش تحقیق در علوم اجتماعی (نظری و عملی). ترجمه عبدالحسین نیک­گهر. تهران: انتشارات توتیا.
کندری، فرزانه؛ زنجانی، مهدی؛ مانیان، امیر، حسن­زاده، علیرضا (1396). ارائه چارچوبی برای تبیین شایستگی‌های مدیر ارشد دانش با روش فراترکیب. فصلنامه علمی ـ پژوهشی علوم و فناوری اطلاعات ایران. شاپا:2251-8223.
مقدم، محمد؛ حسینعلی­پور، مهدی (۱۳۸۶). بررسی نقش مدیریت دانش در شناسایی و تعدیل تأخیرات پروژه­ها. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده معماری.
محمودی، جعفر؛ قدوسی، محمدرضا (1396). الکترونیکی شدن مسبب گرایش به حکمرانی نیک یا حکمرانی نیک مسبب گرایش به الکترونیکی شدن: روندهای کنونی و پیش­بینی­های آینده. فصلنامه آینده پژوهی مدیریت. دوره 28. ش 3.
گزارش هفتم مؤسسه حکمرانی فناوری اطلاعات. 2010.
رونقی، محمدحسین؛ محمودی، جعفر (1394). رابطه حاکمیت فناوری اطلاعات و حاکمیت شرکتی میان سازمانهای دولتی حوزه فناوری اطلاعات. فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات. دوره 7. ش 3.
هرزندی، مرتضی؛ زنجانی، مهدی؛ فرزانه، نرگس (۱۳۹۵). حاکمیت دانش در سازمانهای پروژه محور: رویکرد عوامل کلیدی موفقیت. هشتمین کنفرانس مدیریت دانش.
 [
Alavi, M., & Leidner, D. E. (2001). "Review: Knowledge management and knowledge management systems: Conceptual foundations and research issues". MIS quarterly, 107-136.
Ajmal,M., & Koskinen,K. (2008). "Knowledge Transfer In Project Based Organization: An Organization Culture Perspective". Project Management Journal, Volume39,pp 7-15.
Ardimento, P., Baldassarre, M. T., Cimitile, M., & Mastelloni, G. (2010). "Key performance indicators to relate knowledge governance with knowledge process". In Information Systems: People, Organizations, Institutions, and Technologies (pp. 147-155). Physica-Verlag HD.
Ahola,T; Ruuska,I;Artto,K; Kujala,J. (2014). "What Is Project Governance and What Are Its Origin?". International Journal Of Project Management, Volume 32, ISBN:1321-1332.
Bajaria, H. J. (2000). "Knowledge creation and management: inseparable twins". Total Quality Management, 11(4-6), 562-573.
Berdrow,L., & Lane, H.W.(2003). “International Joint Venture: Creating Value Through Successful Knowledge Management Systems: A Multi-Case Analysis,” Department of Industrial Engineering, Vol.18,No.2,pp.97-113.
Blomquist,T,Soderholm,A.(2002)."How Project Management Got Carried Away, Beyond" Project Management Journal, Volume2,ISBN: 4200,pp:250-161.
Buckly, P.J., Chapman, M., (1997). “The Perception and Measurement of Transaction Costs”. Camb. J.Econ. 21(2), 127-145.
Cohen, W. M., & Levinthal, D. A. (1990). “Absorptive capacity: a new perspective on learning and innovation”. Administrative Science Quarterly, 35(1), 128-152. http:// dx.doi.org/10.2307/2393553.
Davenport, T. (2000). “Managing customer support knowledge”. California
Davenport,T.H.& Prusak, L. (1998). “Working Knowledge: How Organization Manage What They Know, Boston: Harvard Business School Press
Davenport, T. H., & Prusak, L. (1998). Working knowledge: How organizations manage what they know. Harvard Business Press
Drucker, P. F. (1954). Landmarks of Tomorrow. A Report on the New ‘Post-Modern’World. Transaction Publisher London. ISBN 1-56000-622-6.
Foss, N. J. (2012). Knowledge Governance: Meaning, Nature, Origins, and Implications. HANDBOOK OF ECONOMIC ORGANIZATION, Anna Grandori, ed., Edward Elgar.
Foss, N. J. (2007). The emerging knowledge governance approach: Challenges and characteristics. Organization, 14(1), 29-52.
Foss Nicolai j , Michailova Snejina (2006) . “Knowledge governance : processes and perspectives”. United States : Oxford University Press Inc.
Ghosh, S., Amaya, L., & Skibniewski, M. J. (2012). “Identifying areas of knowledge governance for successful projects”. Journal of Civil Engineering and Management, 18(4), 495-504.
Giuseppe, P., Mastroianni, C., Talia, D. (2010). “A framework for distributed knowledge management”. Design and implementation Journal,ISBN:32586-4751.
Huang, M. C., Chiu, Y. P., & Lu, T. C. (2013). “Knowledge governance mechanisms and repatriate's knowledge sharing: the mediating roles of motivation and opportunity”. Journal of Knowledge Management, 17(5), 677-694.
Hussi, T. (2004). “Reconfiguring knowledge management- combining intellectual capital, intangible assets and knowledge creation”. Journal of Knowledge Management, 8 (2): 36-52.
Hobday, M. (2000). “The project organization: an ideal from for management for managing complex products and systems”. Research Policy. 29(2000),871-893.
Ibrahim, F., Edgar, D., & Reid, V. (2009).” Assessing the role of knowledge management in adding value: moving towards a comprehensive framework”. Journal of Information & Knowledge Management, 8(04), 275-286.
Mládková, L. (2010). “Cooperation and its Role in Knowledge Society”, Journal of International Scientific Publications, Economy and Business, Volume 4, ISSN 1313-2525, pg. 4-6
Van der Molen, F., 2017. Governing Knowledge: Understanding the Interplay between
Knowledge and Coastal Governance. PhD Thesis. University of Groningen.
Van der Molen, F., Swart, J.A.A., Van der Windt, H.J., 2018. Trade-offs and syne
Mintzberg, H., .(1979). “The Structuring of Organizations”. Prentice- Hall, Englewood Cliffs, NJ.
Mitere, M. Turner,R. Mancini,M., (2016). The Organization Design Perspective On The Project Base Organization: A Structured Review. International Journal Of Managing Project In Businness, Volume2, ISSN:1753-8378,pp:128-139.
Kanabiran, F., Pendiyan, D., & Reid, V. (2009).” Assessing the role of knowledge management in adding value: moving towards a comprehensive framework”. Journal of Information & Knowledge Management, 8(04), 275-286.
Kenly,M. Mckeen,J.Singh,S.(2008). “Knowledge Management and Organization Performance: An Exploratory Analysis”, Journal Of  Knowledge Management, ISSN:1367-3270.
O'Dell, C., & Hubert, C. (2011). The new edge in knowledge: How knowledge management is changing the way we do business. John Wiley & Sons.
Pemsel, S., Wiewiora, A., Müller, R., Aubry, M., & Brown, K. (2014). A conceptualization of knowledge governance in project-based organizations. International Journal of Project Management, 32(8), 1411-1422.
Pemsel, S., & Müller, R. (2012). The governance of knowledge in project-based organizations. International Journal of Project Management, 30(8), 865-876.
Schroeder, A., Pauleen, D., Huff, S. (2012), KM governance: the mechanisms for guiding and controlling KM programs, Journal of Knowledge Management, 16 (1). 3-21.
- Shu-Mei Tseng
, .(2016). "Knowledge management capability, customer relationship management, and service quality", Journal of Enterprise Information Management, Vol. 29 Issue: 2, pp.202-221, https://doi.org/10.1108/JEIM-04-2014-0042
Rouyet, J. I., & Joyanes, L. (2009). “Applying IT Governance Concepts and Elements to Knowledge Governance: An Initial Approach. In Best Practices for the Knowledge Society”. Knowledge, Learning, Development and Technology for All (pp. 258-267). Springer Berlin Heidelberg.
Rincén, V. G., Bergman, G. R., & Pérez, B. (2010). “Knowledge Management as a Tool for the Productive Transformation of a Region in a Developing Country”. In Proceedings of the 11th European Conference on Knowledge Management: Universidade Lusiada de Vila Nova de Famalico, Portugal 2-3 September 2010 (p. 426). Academic Conferences Limited.
Toffler, A. (1990).”Powershift: Knowledge, Wealth and Violence at the Edge of the 21st Century”, Bantam Books, New York.
Turner, J. R., & Keegan, A. (2000). “The management of operations in the project-based organization”. Journal of Change Management, 1(2), 131-148.
Xu, Y. (2008). “Methodological issues and challenges in data collection and analysis of qualitative meta-synthesis”. Asian Nursing Research, 2(3), 173-183.
Zaman, T .(2011). “Indigenous Knowledge Governance Framework (IKGF): A holistic model for indigenous knowledge management”. Second International Conference on User Science and Engineering (i-USEr2011) Doctoral Consortium,. Kualalumpur.
Zack,M. Mckeen,J.Singh,S.(2008). “Knowledge Management and Organization Performance: An Exploratory Analysis”, Journal Of  Knowledge Management, ISSN:1367-3270.
Zyngier,D.(2008).Conceptualizing student management learning.24.1765-1776.
Wang, I. (2011). “Applying knowledge management: Techniques for building organisational memories”. In Advances in Case-Based Reasoning (pp. 6-12). Springer Berlin Heidelberg.
Wiig. Karl.M. .(2004). “People – focused Knowledge Management”. Elsevier Butterworth –Heinemann Routledge Publisher.