دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 20، اردیبهشت 1402 (شماره پیاپی 20، فصلنامه بهار) 
ارائه چارچوب کارکردهای دانشی و بازیگران نظام ملّی نوآوری؛ ترکیب نظام‌مند تحقیقات

صفحه 61-106

پیام حقیقی بروجنی؛ تورج کریمی؛ مصطفی صفدری رنجبر؛ سید محمد باقر جعفری


شماره‌های پیشین نشریه

شماره پیاپی23، فصلنامه زمستان
شماره پیاپی22، فصلنامه پاییز
شماره پیاپی 21، فصلنامه تابستان
شماره پیاپی 20، فصلنامه بهار