دوره و شماره: دوره 4، شماره 12، بهار 1400 
1. بررسی روند تحولات «اکتساب دانش»: تحلیل علم‌سنجی پژوهش‌های ایران و جهان

صفحه 1-49

محمدمیلاد احمدی؛ روح الله تولایی؛ محمّدمهدی مهتدی؛ علی طاهری


4. مدل جریان دانش در صنعت بانکداری

صفحه 123-153

صدیقه محمداسماعیل؛ فاطمه حمیدی