دوره و شماره: دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 7، بهمن 1398 (شماره پیاپی 7، فصلنامه زمستان) 
ترسیم نقشه فازی عناصر کیفی ریسک‌های پیاده‌سازی مدیریت دانش

صفحه 79-112

امیرهوشنگ نظرپوری؛ محمد حسین آزادی؛ راضیه باقرزاده خداشهری


شماره‌های پیشین نشریه

شماره پیاپی 7، فصلنامه زمستان
شماره پیاپی 6، فصلنامه پاییز
شماره پیاپی 5، فصلنامه تابستان
شماره پیاپی 4، فصلنامه بهار