دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، اسفند 1397 (شماره پیاپی 3، فصلنامه زمستان) 
ارزیابی میزان زیرساخت‌های مدیریت دانش در شرکت پالایش نفت اصفهان

صفحه 147-184

سپیده دادخواه؛ عاصفه عاصمی؛ محمدرضا عابدی؛ فرشته مشهدی


شماره‌های پیشین نشریه

شماره پیاپی 3، فصلنامه زمستان
شماره پیاپی 2، فصلنامه پاییز
شماره پیاپی 1، فصلنامه تابستان