دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 17، شهریور 1401 (شماره پیاپی17، فصلنامه تابستان) 
الگوی مدیریت دانش در شبکه خط مشی گذاری حوزه انرژی کشور

صفحه 11-48

داراب احمدوند؛ وجه‌الله قربانی‌زاده؛ سید مهدی الوانی؛ داود حسین پور


ترسیم و تدوین نقشه دانش حوزه تجاری‌سازی بر اساس تحلیل هم‌واژگانی مقالات نمایه شده در web of science

صفحه 77-110

حجت الله مومیوند؛ محمد رضا حسنی آهنگر؛ بهروز طهماسب کاظمی؛ سید عبدالله صالح نژاد؛ بهروز کاملی


طراحی مدل هم آفرینی دانش مشتریان در صنعت بیمه

صفحه 111-141

مریم مسافر بحری؛ ابراهیم چیرانی؛ نرگس دل افروز؛ سید محمود شبگو منصف


احتکار دانش در مقابل پنهان‌سازی دانش: مروری بر ادبیات

صفحه 181-226

محمدرضا نوری؛ مهدی خیراندیش؛ حسین عباسیان؛ روح اله نوری


شماره‌های پیشین نشریه

شماره پیاپی19، فصلنامه زمستان
شماره پیاپی18، فصلنامه پاییز
شماره پیاپی17، فصلنامه تابستان
شماره پیاپی 16، فصلنامه بهار