دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 16، خرداد 1401 (شماره پیاپی 16، فصلنامه بهار) 
اعتبارسنجی ایزو 30401 به عنوان مبنایی جدید در پژوهش و ارزش آفرینی مدیریت دانش

صفحه 1-42

حسین هاشمی؛ سید علیقلی روشن؛ حبیب الله سالارزهی؛ نورمحمد یعقوبی


شماره‌های پیشین نشریه

شماره پیاپی19، فصلنامه زمستان
شماره پیاپی18، فصلنامه پاییز
شماره پیاپی17، فصلنامه تابستان
شماره پیاپی 16، فصلنامه بهار