اخذ نمایه بین المللی DOAJ توسط نشریه مدیریت راهبردی دانش سازمانی

نشریه علمی مدیریت راهبردی دانش سازمانی به سردبیری دکتر روح الله تولایی پس از ارزیابی های علمی توسط اساتید بین المللی، از ماه می سال 2020 میلادی موفق به اخذ نمایه مجلات علمی و پژوهشی بین المللی DOAJ شد. (لینک صفحه نشریه علمی مدیریت راهبردی دانش سازمانی در نمایه DOAJ)

نمایه DOAJ (Directory of Open Access Journals) از سال 2003 میلادی با هدف فهرست نمودن مجلات دسترسی آزاد حائز کیفیت و فرآیند داوری صحیح (peer review) ایجاد شد. با گذشت زمان تعداد ژورنال های لیست شده بطور فزاینده در حال رشد بود تا آنکه DOAJ در سال 2014 معیارهای ارزیابی خود را ارتقا بخشید و در سال 2016 حدود 3300 ژورنال را از لیست خود حذف نمود.هم اکنون در بسیاری از ارزیابی ها و مقالات معتبر منتشر شده در حوزه اعتبارسنجی علمی مجلات، از نمایه DOAJ به عنوان لیست سفید "White List" و یا به تعبیر دقیق تر فیلتری برای ژورنال های معتبر دسترسی آزاد در دنیا یاد میشود.

لازم به ذکر است این نشریه پیش از این نیز سایر نمایه های معتبر بین المللی نظیر پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، GoogleScholar و Academia و Mendeley را اخذ نموده است.

کلیه اساتید و پژوهشگران فرهیخته می توانند مقالات علمی خود را در زمینه مدیریت دانش از طریق سامانه نشریه به آدرس زیر به صورت رایگان برای این نشریه ارسال نمایند:

https://jkm.ihu.ac.ir

-