شماره‌های پیشین نشریه

 

 

نرخ پذیرش مقالات

تعداد مقالات ارسال شده 117
تعداد مقالات رد شده 77
تعداد مقالات پذیرفته شده 12
درصد پذیرش 10

نشریه علمی «مدیریت راهبردی دانش سازمانی»، با مجوز جلسه شماره 9612 مورخ 1396/12/9 شورای پژوهش و فناوری دانشگاه جامع امام حسین(ع) و پروانه انتشار به شماره ثبت 82649 مورخ 1397/6/5 از سوی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، از تابستان 1397 توسط دانشکده مدیریت دانشگاه جامع امام حسین(ع) منتشر می شود. 

این نشریه بر اساس ابلاغیه مورخ 1398/3/5 موفق به اخذ مجوز نمایه سازی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) شده است. در حال حاضر مقالات منتشر شده در این نشریه با توجه به مقررات وزارت علوم تحقیقات و فناوری، دارای حداکثر 5 امتیاز پژوهشی برای کلیه اعضای هیئت علمی و دانشجویان سراسر کشور می باشد.

 

این نشریه با رعایت نکات بخش راهنمای نویسندگان، در حوزه های ذیل مقاله می پذیرد:

مدیریت دانش سازمانی، راهبردهای مدیریت دانش، راهبردهای دانش، برنامه ریزی راهبردی مدیریت دانش، سامانه ها و فناوری های مدیریت دانش، درس آموخته های مدیریت دانش، نیازسنجی دانشی، معماری دانش، نقشه دانش، توسعه فرهنگ دانشی، مستندسازی تجربیات، هوشمندی سازمانی، تفکر و پژوهش سازمانی، یادگیری سازمانی،اندیشه‌ورزی و تفکر جمعی، مدیریت مراکز دانشی و اندیشکده‌ها.

شماره جاری: دوره 2، شماره 5، تابستان 1398 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
شاپا چاپی
2645-4262
شاپا الکترونیکی
2645-5242

بانک ها و نمایه نامه ها