سخن سردبیر: چرخه مدیریت دانش سازمانی در پدیده چند وجهی کرونا

نویسنده

سردبیر نشریه علمی مدیریت راهبردی دانش سازمانی و رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده

با شیوع ویروس کرونا (COVID-19) در جهان در کنار چالش‌های پیش آمده، فرصتهای جدّی پیشِ روی دولت ها و ملت‌ها قرار گرفته و آزمون جدّی، امّا برابری را در مقابل دولت‌ها و ملت‌ها رقم زده است. شیوع کرونا بیش از آنکه صرفاً به عنوان یک بیماری در مقایسه با سایر بیماری های پزشکی مهم باشد، به عنوان یک پدیده ی چند وجهی دارای اهمیت است که دارای ویژگی های پویایی، پیچیدگی، گستردگی، تنوع، ژرفا و عمق می باشد و می‌تواند تسریع‌کننده یا کندکنندة روندهای کلان جهانی ازجمله کلان رَوند مجازی سازی هوشمندِ جهان توسّط شرکت های چند ملّیتی نخبگانی (نه توسّط دولت ها) برای تحقّق دهکدۀ جهانی باشد.
لذا در حال حاضر تحقیقات علمی متعددی توسط دانشگاه ها و مراکز علمی در خصوص ابعاد مختلف مدیریت بحران پدیده شیوع ویروس کرونا در جهان (از جمله ابعاد بهداشتی و زیستی، ابعاد اقتصادی، ابعاد فناوری، ابعاد فرهنگی و اجتماعی، ابعاد اخلاقی و معنوی، ابعاد سیاسی و امنیتی و ابعاد بین الملل و حقوقی) و همچنین آینده کرونا و جهان پساکرونا درحال انجام می باشد. مجموع این تحقیقات علمی و کسب تجربیات متعدد توسط افراد و سازمانها، در حال ایجاد دانش های جدیدی در رشته های علمی مختلف می شود. به همین منظور توجه به مدیریت علم و دانش در بحران شیوع کرونا ضروری به نظر می رسد.
دانش شالوده‌ای محکم برای رفتاری هوشمندانه، صحیح و به موقع در سطح فردی، گروهی، سازمانی، ملّی و جهانی فراهم می‌آورد. تأمل آگاهانه و سازمان‌یافته درباره‌ی درس‌هایی که از شیوع کرونا آموخته شده‌اند و بهترین شیوه‌هایی که کشف شده‌اند به افراد این امکان را می‌دهد تا از دارای ی‌های دانشی خود که به دشواری کسب کرده‌اند، بیشترین بهره را ببرند. همچنین لازم است معماری دانش های ایجاد شده متاثر از شیوع کرونا، طراحی و اجرا شود تا پردازش مرحله‌ای و دگرگونی دانش در ابعاد مختلف و با رویکرد میان رشته ای امکان‌پذیر شود (دقیقاً همان‌طور که محصولات دانش پردازش می‌شوند)، و اطمینان حاصل شود که موضوعات دانش به دست کاربران نهایی مورد نظر رسیده‌ و مورد استفاده‌ی مناسب قرار می گیرند.
براساس مرور و فراتحلیل ادبیات نظری مرتبط با رویکردهای اصلی به چرخه‌های مدیریت دانش (Wiig, 1993; McElroy, 1999; Bukowitz and Williams, 2000; Meyer and Zack, 1996; Dalkir, 2005)، می‌توانیم چرخه‌ی مدیریت دانش در بحران شیوع کرونا را در سه مرحله‌ی اصلی زیر ارائه دهیم:
1)  اکتساب و یا خلق دانش های متاثر از کرونا؛
2) توزیع هدفمند و یا به اشتراک گذاری عمومی دانش های متاثر از کرونا؛
3) درک و بکارگیری دانش های متاثر از کرونا.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Editorial: Organizational Knowledge Management Cycle in Corona-virus Multifaceted Phenomenon

نویسنده [English]

  • Rouhollah Tavallaee
Editor of the Scientific Journal of Strategic Management of Organizational Knowledge and Chairman of the Faculty of Management and Economics, Imam Hossein University (IHU).
چکیده [English]

   With the outbreak of coronavirus (COVID-19) in the world along with other challenges, governments and nations are provided with new serious opportunities with important considerations in an equal situation for all of them. As a multifaceted phenomenon, coronavirus prevalence is much more significant than other simple medical conditions. It involves several dimensions including dynamism, complicatedness, extensiveness, variety, and depth. It can accelerate or slow down grand global trends including the impressive trend of smart virtualization by the multinational nongovernmental specialist companies for realization of the global village.
Hence, at present, numerous scientific researches regarding various aspects of crisis management, including health and biology, economics, technology, culture and sociology, ethics, spirituality, politics, security, internationality and law, as well as the future of coronavirus and the post-corona world are being held on the phenomenon of coronavirus prevalence by universities and scientific centers in the world. These scientific researches and experiments by individuals and institutions, all together, are creating new knowledge in various scientific fields. Therefore, it seems necessary to concentrate on knowledge management in the crisis of coronavirus prevalence.
Knowledge offers a firm foundation for intelligent, correct, and timely behavior at individual, group, organizational, national, and global levels. Conscious and systematized reflection on the lessons learned from the coronavirus outbreak, as well as the proper methods discovered, makes it possible for people to take the best advantage from the knowledge they have gained with difficulty. Furthermore, it seems necessary to design and apply the architecture of knowledge gained by the coronavirus prevalence to enable step-by-step processing and knowledge transformation in different fields through an interdisciplinary approach (just as knowledge products are processed),  and to ensure that the acquired knowledge is provided to the end-users and are used appropriately.
Based on a review and meta-analysis of theoretical literature relating to the main approaches to knowledge management cycles, knowledge management cycle in the coronavirus outbreak crisis can be presented in the following three main stages:

1) Acquisition or creation of the knowledge derived from corona;
2) Targeted distribution or general sharing of knowledge derived from corona;
3) Understanding and applying the knowledge derived from corona.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge management
  • Knowledge Management Cycle
  • Corona-virus
  • Bukowitz, W., and Williams, R. (2000). The knowledge management fieldbook. London: Prentice Hall.
  • Dalkir, K. (2005), Knowledge Management in Theory and Practice, Burlington: Elsevier Butterworth-Heinemann, ISBN 075067864X.
  • McElroy, M. (1999, April). The knowledge life cycle. Presented at the ICM Conference on KM. Miami, FL.
  • Meyer, M., and Zack, M. (1996). The design and implementation of information products. Sloan Management Review, 37(3): 43–59.
  • Wiig, K. (1993). Knowledge management foundations. Arlington, TX: Schema Press.