نویسنده = نوید نظافتی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر مدیریت دانش بر عملکردهای غیرمالی در سازمانهای مالی با نقش تعدیلگر سبک تصمیم گیری

دوره 2، شماره 5، تابستان 1398، صفحه 53-81

روح الله تولایی؛ زینب کریمی؛ نوید نظافتی


شماره‌های پیشین نشریه