دعوت به همکاری بعنوان داور فصلنامه مدیریت راهبردی دانش سازمانی

فصلنامه مدیریت راهبردی دانش سازمانی در نظر دارد به منظور ارتقاء سطح علمی مقالات و تکمیل داوران تخصصی خود از میان اعضای محترم هیئت علمی و پژوهشگران متخصص حوزه مدیریت دانش دعوت به همکاری نماید.

لذا از علاقه مندان به همکاری با این فصلنامه دعوت می شود تا ضمن مطالعه فرایند تفصیلی داوری و پذیرش مقالات فصلنامه، رزومه علمی و اجرایی خود را از طریق پست الکترونیک نشریه ( ckm@ihu.ac.ir ) ارسال نمایند.

 

باتشکر

مدیر اجرایی فصلنامه مدیریت راهبردی دانش سازمانی