دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. تجزیه و تحلیل چند سطحی تاثیر رسانه های اجتماعی بر مدیریت دانش مشتریان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 0-691 فروردین 781

مریم اخوان؛ احسان خواجه علی


2. عوامل رفتاری مؤثر بر اشتراک‌دانش: مرور نظام‌مند یک دهه پژوهش در دو پایگاه‌ اطلاعاتی فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1400

فرشاد پرهام نیا


3. ارائه الگوی پیاده سازی مدیریت دانش در سیستم فرماندهی و کنترل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1400

مسعود حفیظ کاشانی؛ حمید حاجی ملا میرزایی