نویسنده = محمدحسین شادمان فر
طراحی الگوی مدیریت تجارب مبتنی بر بیانات امام خامنه‌ای مدظله‌العالی

دوره 7، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 19-52

سید عبدالله صالح‌ نژاد؛ محمدحسین شادمان فر


استخراج الگوی بازدارنده ها و تسهیل‌گرهای اشتراک دانش با استفاده از روش فراترکیب

دوره 5، شماره 3، مهر 1401، صفحه 111-150

محمدحسین شادمان فر؛ محمدحسین علیپور؛ فواد مکوندی